Hét startpunt voor leren en werken!

Iedere inwoner van het Rijk van Nijmegen met scholings- en loopbaanvragen kan kosteloos bij ons terecht voor onafhankelijk advies en loopbaanbegeleiding op maat. Tevens zijn wij een deskundig gesprekspartner voor werkgevers bij vragen over het opzetten van leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden.

Leerwerktraject in de techniek (WIL groep)

Doelgroepen
Wajong
Werkende
Werkzoekende zonder uitkering
WW
WIA
WGA
IVA
WAO

Functieprofiel

Functie omschrijving

Functietitel
Functie in de techniek
Wat ga je doen?

Door de grote vraag op de arbeidsmarkt naar technisch personeel zijn er veel mogelijkheden voor mensen die deze richting op willen. Ben je gemotiveerd om in de techniek te werken? Dan is het streven van de WIL groep om een geschikt bedrijf voor jou te vinden, waar jij jezelf kunt scholen in de technische richting die bij jou past.

De richtingen waarin leerwerktrajecten worden aangeboden zijn divers. Hieronder enkele opties:

 • Afbouw: Wanneer het geheel wind- en waterdicht is opgeleverd begint de afbouwfase. Hierin wordt de constructie afgewerkt. Zo worden in deze fase de tegels geplaatst, het glas gezet en het isoleren van de constructie. Daarnaast wordt ook de verlichting geïnstalleerd en worden scheidingswanden geplaatst.

  De werkzaamheden die plaatsvinden in de afbouwfase bestaan uit het volgende: inbouwverlichting plaatsen, vloeren leggen, plafonds plaatsen, stucwerk, glas zetten, buitengevel isolatie, dakisolatie, schilderwerk en vochtbestrijding.

 • Elektromonteur: Een elektromonteur is iemand die gespecialiseerd is in het installeren, onderhouden, repareren of testen van verschillende installaties of systemen. Hierbij kun je denken aan licht-, data-, brandmeld-en krachtinstallaties.
  De werkzaamheden van elektromonteurs bestaan onder andere uit: assembleren en installeren van elektrische bedradingen, apparaten, machines, schakelkasten en andere systemen, uitvoeren en beheren van een planning voor preventieve onderhoudstaken, achterhalen van de oorzaak van niet functioneren van installaties, repareren en afstellen van installaties, machines en defecte onderdelen.

 • Infra: Bij werkzaamheden binnen infra richt je je op het inrichten van terreinen en stedelijke gebieden. Denk hierbij aan bedrijfsterreinen, waterbeheer en andere vergelijkbare werkzaamheden.

  Werkzaamheden die je kunt uitvoeren binnen infra zijn: grondwerkzaamheden, verhardingswerken, aanleggen van riolering, drainage en gasleidingen, aanleg en inrichting van bedrijfsterreinen, realiseren van waterbouwkundige constructies zoals bruggen en steigers, oeverbescherming, bescherming van dijken, aanleggen en aansluiten van gasleidingen en rioolwerkzaamheden.

 • Installatietechniek: Bij installatietechniek draait het om het samenstellen van componenten tot een technisch functioneel geheel. Hierbij kun je denken aan het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Installatietechniek is verbonden aan industrie en bouw. Daarnaast draait het niet alleen om de installatie van systemen. Het onderhoud hiervan is ook van groot belang.

  Binnen de installatietechniek kun je denken aan de volgende werkzaamheden: verwarming aanleggen, waterleidingen en riolering aansluiten, gasleidingen aanleggen, aansluiten van wasbakken en toiletten, dak- en zinkwerk.

 • Ruwbouw: Volg de cursus ruwbouw bij WIL Groep. Je richt je tijdens deze fase op alles wat hierbij komt kijken. Binnen de bouwkunde is ruwbouw de fase en staat voor de afbouw. In deze fase worden de fundering, muren, vloeren en het dak geplaatst. Zo

  wordt er in de ruwbouwfase voor gezorgd dat het geheel wind- en waterdicht is, maar nog niet volledig afgewerkt.
  Werkzaamheden die horen bij de ruwbouwfase zijn; grondwerk en funderingen, draagconstructie maken, binnenwanden en buitenwanden plaatsen, dakconstructie bevestigen, kozijnen en ramen en deuren monteren, isolatiemateriaal aanbrengen, vloeren leggen en trappen installeren.

 • Werktuigbouwkundige: In het leerwerktraject Werktuigbouwkundige richt je je vooral op dynamische objecten. Zo kun je de focus leggen op verschillende deelgebieden zoals machinebouw, scheepsbouw en constructiebouw. Als werktuigbouwkundige ontwerp je verschillende objecten. Daarnaast ondersteun je ingenieurs bij het ontwerpen, ontwikkelen, bedienen en installeren van mechanische installaties.

  Werkzaamheden als werktuigbouwkundige: machinebouw, scheepsbouw, constructiebouw, metaalbewerking, ontwerpen van verschillende objecten zoals tillen, wegen, verplaatsen, analyseren of verbinden, het ontwerpen, ontwikkelen, bedienen en installeren van mechanische installaties.

 

Wat is het bedrijf?

WIL Groep is een onderneming in Nijmegen die verschillende korte leerwerktrajecten aanbiedt op het gebied van techniek en bouw.

Onderdelen Leerwerktraject

In een kennismakingsgesprek wordt bekeken welke richting past. Vervolgens wordt er gezocht naar een geschikt bedrijf. Als er een match is met een bedrijf wordt in overleg met besproken wat de inhoud is van het opleidingstraject van ongeveer 4 weken.
De opleiding met veel praktische lessen wordt verzorgd door ervaren leermeester en vindt plaats op een opleidingslocatie in Nijmegen of Elst.

Na de opleidingsperiode volgt een stage van 2 maanden bij het bedrijf. Deze stageperiode wordt gebruikt om te kijken of er inderdaad tussen het bedrijf en de deelnemer een goede match is, of de deelnemer het technisch inzicht heeft én of beide partijen gemotiveerd zijn om met elkaar in zee te gaan.

Na een succesvolle stageperiode krijgt de deelnemer een contract aangeboden bij de WIL Groep met de intentie na 1 jaar in dienst te treden bij het bedrijf zelf.
Gedurende dit jaar zijn er verdere praktijktrainingen mogelijk voor het behalen van certificaten op niveau 2 en 3.

Kosten
Kosten van de opleiding kunnen mogelijk vergoed worden door het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, de gemeente, UWV of het Leerwerkloket of Mobiliteitsteam. Dit zal per deelnemer bekeken worden.

Interesse? Stuur je motivatie en cv via onderstaande knop.
Een van de adviseurs van het Leerwerkloket neemt dan contact met je op om mogelijkheden met je te bespreken.


Door te solliciteren via onderstaande knop ga je akkoord met de privacyverklaring en geef je toestemming voor het delen van gegevens, zodat er contact met je opgenomen kan worden.