Hét startpunt voor leren en werken!

Iedere inwoner van het Rijk van Nijmegen met scholings- en loopbaanvragen kan kosteloos bij ons terecht voor onafhankelijk advies en loopbaanbegeleiding op maat. Tevens zijn wij een deskundig gesprekspartner voor werkgevers bij vragen over het opzetten van leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden.

Over ons

Hét startpunt bij vragen over leren en werken!

Het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Het vervult een onafhankelijke advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren én voor professionals op het gebied van scholing en arbeidsmarkt. Dit vanuit het doel om de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Het Leerwerkloket heeft een nauwe samenwerking met diverse partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn, zoals UWV, gemeenten, ROC Nijmegen, overige onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven.

UWV WBRN            ROC

 


 

Het team

Het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen is een samenwerkingverband van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV Werkbedrijf en ROC Nijmegen.

Afbeelding
Team Rijk van Nijmegen