Hét startpunt voor leren en werken!

Iedere inwoner van het Rijk van Nijmegen met scholings- en loopbaanvragen kan kosteloos bij ons terecht voor onafhankelijk advies en loopbaanbegeleiding op maat. Tevens zijn wij een deskundig gesprekspartner voor werkgevers bij vragen over het opzetten van leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden.

Unieke kans voor statushouders in de transportsector!

De sector transport en logistiek biedt statushouders de kans om met subsidie een opleiding te volgen en aan de slag te gaan als logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur, kraanmachinist, koerier of heftruckchauffeur. De sector vergoedt de complete opleiding voor de statushouders. Er zijn geen terugbetalingsregelingen van toepassing.  
 
De subsidieregeling loopt via Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). STL zorgt in opdracht van SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de branche, voor instroom van nieuwe mensen én voor behoud en doorstroom van vakbekwame professionals in de sector. Dankzij co-financiering van SOOB en het ESF kunnen statushouders een 100% gesubsidieerde opleiding volgen en een toekomstbestendig vak leren.

Taalniveau doorslaggevend  
STL biedt statushouders twee trajecten met baangarantie, afhankelijk van het taalniveau. Statushouders die een taalniveau van minder dan B1 beheersen - en dat zijn de meesten die nog geen werk hebben - kunnen een opleiding tot logistiek medewerker, koerier of heftruckchauffeur volgen. Wie het B1 niveau al beheerst en in bezit is van het B-rijbewijs, komt in aanmerking voor een opleiding tot vrachtwagenchauffeur of kraanmachinist.  
 
Blijvend succes  
STL heeft beproefde selectiemethoden en test de kandidaten uitvoerig op vaardigheden en motivatie. STL zorgt ook voor het aanvragen van de ESF-subsidie en regelt de opleiding van de kandidaat. Daarmee kan overigens pas worden gestart als er een match is met een SOOB-bedrijf in de regio. STL spant zich daarvoor in, maar wil daarnaast graag gebruikt maken van de lokale kennis van het Leerwerkloket. Treedt de kandidaat in dienst bij het bedrijf, dan zorgt STL voor training van de medewerker die de statushouder begeleidt. Ook wordt de statushouder tijdens de opleiding door STL begeleid, waarbij eventuele extra taallessen worden vergoed.  
 
De subsidieregeling voor statushouders geldt t/m 31 maart 2023. Om de opleiding op tijd af te ronden, moeten de statushouders uiterlijk in december 2022 starten met hun opleiding.  
 
Wil je meer weten? Kijk op de website. Bellen kan ook op: 06-19069941. Contactpersoon is Arjen Woensdregt.