Hét startpunt voor leren en werken!

Iedere inwoner van het Rijk van Nijmegen met scholings- en loopbaanvragen kan kosteloos bij ons terecht voor onafhankelijk advies en loopbaanbegeleiding op maat. Tevens zijn wij een deskundig gesprekspartner voor werkgevers bij vragen over het opzetten van leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden.

Gratis Google IT support training vanuit The Code to Change 

Wie is the Code to Change? 
The Code to Change is een stichting en sinds 2015 actief met als missie het verkleinen van de digitale skills gap en gender gap in de IT-branche. Dit doen we door ons vooral te richten op ondergepresenteerde groepen in de tech sector. Denk aan statushouders, vrouwen en de LGBTQIA+ community. We organiseren bootcamps en trainingen met o.a. de onderwerpen: digitale basis skills, programmeren en web development, AI, blockchain, maar ook online freelancen en gebruik van social media. Ook lobbyen we om de tech wereld diverser en inclusiever te maken en zijn we kennispartner van The United Nations Envoy on Technology. Inmiddels zijn we actief in meerdere Europese landen, Pakistan en Amerika. 

Achtergrond Google IT support training 
Google heeft een online trainingsprogramma ontwikkeld nadat ze erachter kwamen dat er veel meer IT-support vacatures openstonden dan dat er mensen voor waren. Ze hebben er een online Engelstalig programma van gemaakt zodat zoveel mogelijk mensen toegang zouden hebben tot de training. INCO Academy is in opdracht van Google.org een programma gestart om zoveel mogelijk onder-gerepresenteerde groepen in de IT-sector te bereiken. Om deze reden is the Code To Change aangehaakt als partner. 

Wat houdt de training in? 
Tijdens de onlinetraining doen deelnemers vaardigheden op om klaar te zijn voor een IT-baan op instapniveau. Zo leren deelnemers IT-ondersteuningstaken uit te voeren zoals draadloos netwerken, programma’s installeren, problemen herkennen en oplossen, online beveiliging en klantenservice. Ook leren deelnemers systemen te gebruiken waaronder Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface en Binary Code. Door middel van een mix van video’s, opdrachten en het experimenteren in een gesimuleerde omgeving voor IT-ondersteuning leren ze alle praktische skills die nodig zijn om te gaan werken.

Er zijn vijf trainingen die deelnemers moeten doorlopen:

1) technical support fundamentials
2) the bits and bytes of computer networking
3) operating systems
4) system administration and IT-infrastructure services
5) IT security. 

Duur: aangeraden wordt om de cursus te volgen in 6 maanden, 10 uur per week. Er zijn deelnemers die het versneld doen en het in 2 maanden halen. Voor de deelnemer is zelf te beslissen hoe snel hij/zij wil gaan. 

Wat voor banen komen deelnemers na het voltooien van de training in aanmerking voor? 
Het Google IT support certificaat is een officieel en erkend beroepscertificaat. Deelnemers kunnen na het voltooien van de cursus aan de slag als helpdesktechnicus, systeemanalist, ondersteuningsspecialist, databasebeheerder, IT- technicus, computergebruik specialist en IT klantenservice. 

Welke vereisten zijn er? 
Er zijn geen opleidingsvereisten voor de training. Het is een cursus op beginnersniveau. Wel moet de persoon digitaal vaardig genoeg zijn om de cursus te kunnen volgen aangezien het online plaatsvindt. 

Maar let op: de cursus is in het Engels. De deelnemer moet dus voldoende Engels beheersen om de cursus te kunnen volgen (B1+, eventueel A2 met ondertiteling). Er is ondertiteling mogelijk in: Engels, Arabisch, Frans, Portugees, Italiaans, Vietnamees, Duits, Russisch (veel Oekraïners spreken Russisch, ligt soms gevoelig) en Spaans.

Wat kan de deelnemer nog meer verwachten?
- Er is extra begeleiding vanuit the Code to Change. Iedere deelnemer krijgt een trainer. Indien er een deelnemer is die het fijn vindt om een trainer te hebben die zijn/haar eigen taal spreekti.p.v.alleen Engels, proberen we daarvoorte zorgen.
-Tijdens de training kunnen deelnemers ook andere workshops volgen zoalshetmaken van een CV, sollicitatietraining(door Deloitte)en soft skills.
- Deelnemers worden lid van een onlinecommunity waar ze elkaar kunnen ondersteunen, vragen kunnen stellen, advies krijgen van experts en geënthousiasmeerdworden.
- Na het voltooien van de cursus worden ze geïntroduceerdin ons landelijke netwerk van werkgeversen organiseren we meet & greets. Er is geen baangarantie.

Uitzonderingen:
- Deelnemers hebben een laptop/computer nodig om de cursus te kunnen volgen. Indien ze dit niet hebbenmoet er gezocht worden naar een oplossing. Bijvoorbeeld het volgen van de lessen in een bibliotheek of het organiseren van een laptop via de gemeente of een van onze partners. Dithoeftdusgeen belemmering te zijn.
- Voor sommige deelnemers is het te lastig om deze cursus zelfstandig online te volgen. Hiervoor zoeken we naar hybride en fysieke oplossingendoor het vinden van een locatie in de buurt van de deelnemer omsamen met een groepje en de trainer online bijeen te komen voor extra ondersteuning. Dit is landelijk te organiseren.

The Code toChange is gewend om op maatmet kwetsbare groepente werken. Zie je ergens belemmeringen? Of heb je nog vragen? Stuur ons een berichtje, dan zoeken we samen naar oplossingen!

Klik hier om je aan te melden

Contactpersoon:
Michelle Koomen
michelle@codetotchange.org
0646012459
www.codetochange.org