Hét startpunt voor leren en werken!

Iedere inwoner van het Rijk van Nijmegen met scholings- en loopbaanvragen kan kosteloos bij ons terecht voor onafhankelijk advies en loopbaanbegeleiding op maat. Tevens zijn wij een deskundig gesprekspartner voor werkgevers bij vragen over het opzetten van leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden.

Vanaf 1 maart: STAP-budget voor ontwikkeling en scholing

Afbeelding
STAP-budget

Leven lang ontwikkelen een STAP dichterbij!

Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidieregeling van maximaal € 1.000,- (inclusief btw) en is vanaf 1 maart 2022 voor iedereen vanaf 18 jaar die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt bij het UWV aan te vragen. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Het budget kan gebruikt worden voor een opleiding, training of cursus en heeft per 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek vervangen. 

Het doel van deze subsidieregeling is dat werkenden en werkzoekenden meer de regie over hun eigen loopbaan en ontwikkeling kunnen nemen en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Zo kun je gedurende je loopbaan bijleren en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Hierdoor heb je een grotere kans om een baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden. De arbeidsmarkt verandert snel. Daarom is een leven lang ontwikkelen belangrijk. 

Welke scholing kan ik volgen met het STAP-budget?
In het scholingsregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staat de scholing (opleiding, training of cursus) waarvoor je het STAP-budget kan aanvragen. Als de gewenste scholing niet in het register staat, kun je hiervoor niet het budget gebruiken.
Het is in ieder geval mogelijk om het STAP-budget aan te vragen voor scholing dat wordt gegeven door onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW erkend onderwijs verzorgen en scholing van opleiders met een NRTO-keurmerk.

Om erachter te komen of je het STAP-budget voor jouw gewenste scholing kan aanvragen, kun je dit via het STAP-scholingsregister bekijken.

Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?
Het aanvragen van het STAP-budget gaat via het STAP-portaal van UWV. Hier kun je inloggen met je DigiD. Voordat je het budget kan aanvragen, moet je jezelf eerst hebben inschrijven bij de opleider. Na inschrijving ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs heb je nodig om het STAP-budget te kunnen aanvragen. Bij de aanvraag zal worden gevraagd om dit bewijs te uploaden.

Per persoon kun je één keer per jaar het STAP-budget toegekend krijgen. Het bedrag zal rechtstreeks aan de opleider worden betaald.

Jaarlijks zijn er zes verschillende tijdvakken waarin het budget aangevraagd kan worden. In 2022 zijn er vijf tijdvakken. Het eerste tijdvak om het STAP-budget aan te vragen start op 1 maart 2022. Hieronder staan alle aanvraagperiodes van 2022:

  • 1 maart 2022 t/m 30 april 2022
  • 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022
  • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
  • 1 november 2022 t/m 31 december 2022

Handig om te weten:

  • Om het STAP-budget aan te kunnen vragen, mag je geen recht hebben op andere beschikbare vormen van publieke financiering. Voorbeelden hiervan zijn: studiefinanciering, de studievoorschotvouchers, lerarenbeurs en de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor voortgezet onderwijs.
  • Als de gewenste scholing meer dan € 1.000,- bedraagt, zal je het overige bedrag zelf moeten betalen. Mocht je vanuit een andere bron ook geld krijgen voor de betaling van de scholing moet dit aangegeven worden tijdens de aanvraag. Voorbeelden van een financieringsbron zijn werkgevers, O&O fondsen, afspraken in cao’s of re-integratie budgetten van gemeenten en UWV of onze transitievoucher. Er is dan sprake van cofinanciering en in dat geval zal het STAP-budget met dat bedrag worden verlaagd.
  • De scholing waarvoor je het budget wil aanvragen moet binnen drie maanden starten na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het budget is aangevraagd. Vraag het STAP-budget daarom niet te vroeg aan.

Klik hier voor meer informatie over het STAP-budget of kijk op de website van de Rijksoverheid

Weet je nog niet goed waarin jij je wilt ontwikkelen of wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Wij kunnen jou daarover adviseren. Meld je aan via onderstaande knop voor een kosteloos adviesgesprek met een van onze loopbaanadviseurs. 


Aanmelden